หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • กิจกรรมชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่
  กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่ โดย อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 • กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ในโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี

 • กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
  ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

 • โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
  ด้วยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านผู้กำกับลูกเสือตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้สามารถนำทักษะ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในฐานะผู้กำกับลูกเสือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม

 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและผู้ปกครองของอำเภอพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559

 • ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559
  ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559ภายใต้หัวข้อ "พร้าวสัประยุทธ์สุดท้าทาย (Phrao Idea Fighting)
 

     หน้าหลัก
hacked by.Mr.Rizgar halsh
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว    
    ตามที่โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๗ อัตรา บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการคัดเลือกแล้ว จึงขอประก...
 โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559    
    ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครในวันที่ 18 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องธุรการ และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    
    ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชมละครวรรณคดีจากคณะละครมรดกใหม่ โดย อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ในโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559
ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
ด้วยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านผู้กำกับลูกเสือตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้สามารถนำทักษะ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในฐานะผู้กำกับลูกเสือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ หอ...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและผู้ปกครองของอำเภอพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559ภายใต้หัวข้อ "พร้าวสัประยุทธ์สุดท้าทาย (Phrao Idea Fighting)
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 : กลุ่มลูกเสือโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกับอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559
 ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
    โดย นายมานพ วรรณศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
    โดย ครูวิไลวรรณ ปิวคำ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
    โดย ครูอรวรรณ คงบรรทัด ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
   
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558    
    กลุ่มสาระและกลุ่มงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาจัดทำล่วงหน้าได้แล้วที่นี่ค่ะ !!!
 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วที่นี่
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ มาจัดทำล่วงหน้า โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
 โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม    
    คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th