หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู

 • กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกับอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
  ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

 • ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
  บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสิ้นลงแล้ว

 • คณะครูที่ได้รับให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการกล่าวคำอำลา อัพเดตเมื่อ 16 นาทีที่แล้ว
  24 กุมภาพันธ์ 2559 : คุณครูที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนต่างๆ ได้ขึ้นกล่าวอำลานักเรียนบริเวณหน้าเสาธง

 • ฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนนักสืบสายลมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนนักสืบสายลมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
 

     หน้าหลัก
hacked by.Mr.Rizgar halsh
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว    
    ตามที่โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๗ อัตรา บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการคัดเลือกแล้ว จึงขอประก...
 โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559    
    ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครในวันที่ 18 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องธุรการ และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    
    ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกับอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสิ้นลงแล้ว
คณะครูที่ได้รับให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการกล่าวคำอำลา อัพเดตเมื่อ 16 นาทีที่แล้ว
24 กุมภาพันธ์ 2559 : คุณครูที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนต่างๆ ได้ขึ้นกล่าวอำลานักเรียนบริเวณหน้าเสาธง
ฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนนักสืบสายลมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนนักสืบสายลมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากธนาคารโรงเรียนพร้าววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
ธนาคารโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการและกิจกรรมด้านการออมทรัพย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบ 2 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายแทนคุณ
กิจกรรม Road Show Sports Science
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม Road Show Sports Science
 ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
    โดย นายมานพ วรรณศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
    โดย ครูวิไลวรรณ ปิวคำ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
    โดย ครูอรวรรณ คงบรรทัด ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
   
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558    
    กลุ่มสาระและกลุ่มงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาจัดทำล่วงหน้าได้แล้วที่นี่ค่ะ !!!
 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วที่นี่
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ มาจัดทำล่วงหน้า โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
 โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม    
    คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th