หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนสะเต็มศึกษา
  นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการ ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ ร.ร.พร้าววิทยาคม

 • หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี
  ร.ร.พร้าววิทยาคม ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

 • คณะครู บุคลากร ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
  คณะครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สังกัด สพม.35 (ลำปาง-ลำพูน) เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา

 • ต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
  คณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา "กังหันพลังงานลม"

 • ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สพม.เขต 34
 

     หน้าหลัก
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ


System :
เปลี่ยน Font : A  A  A
หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> อบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร

หัวข้อ : อบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร

    โรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว จัดการอบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเกิดความรู้ และความสามารถที่จะนำไปฏิบัติช่วยงานจราจรให้กับทางโรงเรียนพร้าววิทยาคมได้

    วันที่ 3 มิถุนายน 2556 : พ.ต.อ. ปิยะพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร และใ้ห้ความรู้เกี่ยวกับงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ทางสถานีตำรวจภูธรพร้าว ยังให้ความอนุเคราะห์คณะวิทยากรโดยมี ร.ต.ต.พิชัย   จำใจ  เป็นหัวหน้าการฝึกอบรม

    การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับความรู้ วิธีการปฏิบัติงานด้านจราจรแล้ว ยังได้ลงฝึกภาคสนามก่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 

<<คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพกิจกรรม>>

: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 15:57:26 อ่าน : 204 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : krunankamon@gmail.com