หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา

 • ต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
  คณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา "กังหันพลังงานลม"

 • ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สพม.เขต 34

 • กิจกรรมค่ายภาษาจีนสัมพันธ์
  โดยมีวิทยากรชาวจีนจากโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ 800 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • กิจกรรม "ปลูกวันแม่"
  โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา
 

     หน้าหลัก
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ


System :
เปลี่ยน Font : A  A  A
หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> อบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร

หัวข้อ : อบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร

    โรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว จัดการอบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเกิดความรู้ และความสามารถที่จะนำไปฏิบัติช่วยงานจราจรให้กับทางโรงเรียนพร้าววิทยาคมได้

    วันที่ 3 มิถุนายน 2556 : พ.ต.อ. ปิยะพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร และใ้ห้ความรู้เกี่ยวกับงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ทางสถานีตำรวจภูธรพร้าว ยังให้ความอนุเคราะห์คณะวิทยากรโดยมี ร.ต.ต.พิชัย   จำใจ  เป็นหัวหน้าการฝึกอบรม

    การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับความรู้ วิธีการปฏิบัติงานด้านจราจรแล้ว ยังได้ลงฝึกภาคสนามก่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 

<<คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพกิจกรรม>>

: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 15:57:26 อ่าน : 192 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : krunankamon@gmail.com