หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • ประกาศเลื่อนการแจก ปพ. 1 เฉพาะนักเรียน ม. 6
  เลื่อนการรับ ปพ.1 เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.6 จากวันที่ 25 มี.ค. 57 เป็นวันที่ 4 เม.ย. 57

 • ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557
  โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557

 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตร
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียนระดับชั้น ม. 3 ม.6 และ ปวช.3 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 • พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
  นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

 • แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  นายจตุรพล ทองศิริ และ นายจตุรพรรณ ทองศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 (เกษตร) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-6 ระดับประเทศ

 • พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรม Open House Phraowittayakom 2014
  โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรม Open House Phraowittayakom 2014 ขึ้นในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
 

     หน้าหลัก
     ประวัติโรงเรียน
     พันธกิจ วิสัยทัศน์
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบSystem :
เปลี่ยน Font : A  A  A
หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> อบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร

หัวข้อ : อบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร

    โรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว จัดการอบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเกิดความรู้ และความสามารถที่จะนำไปฏิบัติช่วยงานจราจรให้กับทางโรงเรียนพร้าววิทยาคมได้

    วันที่ 3 มิถุนายน 2556 : พ.ต.อ. ปิยะพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานจราจร และใ้ห้ความรู้เกี่ยวกับงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ทางสถานีตำรวจภูธรพร้าว ยังให้ความอนุเคราะห์คณะวิทยากรโดยมี ร.ต.ต.พิชัย   จำใจ  เป็นหัวหน้าการฝึกอบรม

    การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับความรู้ วิธีการปฏิบัติงานด้านจราจรแล้ว ยังได้ลงฝึกภาคสนามก่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 

<<คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพกิจกรรม>>

: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 15:57:26 อ่าน : 150 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5388-9645 
Webmaster : phraowit@hotmail.com